BD om fremtidens VVS-bransje

BD om fremtidens VVS-bransje

- Bransjen må forenkle prissettingen spesielt innen de mest konkurranseutsatte produktkategoriene. Samtidig må VVS-bransjen bli flinkere til å markedsføre seg mot sluttbruker. Det mener Brødrene Dahls administrerende direktør, Roger Lunde og marketing- og kommunikasjonsdirektør, Herman Larssen. 

I tillegg er begge de to BD-toppene opptatt av at bransjen får frem de to viktigste fortrinnene som finnes – nemlig kompetanse og fagkunnskap. 

- Det kanskje aller viktigste er å få frem verdikjedens største fortrinn – kompetanse og fagkunnskap. Vi må sammen bli flinkere til å fokusere på dette, men samtidig få frem bransjens konkurransekraft med hensyn til priser. Vi må bli dyktigere til å differensiere og møte de nettoprisene de nye salgskanalene fokuserer på. Her gjelder det også at både leverandører og grossister bredder produktspekteret slik at rørlegger har produkter å tilby i alle priskategorier, fastslår administrerende direktør, Roger Lunde hos Brødrene Dahl (BD) i en artikkel publisert på www.vvsforum.no

Roger Lunde fortsetter:
- Videre må bransjen markedsføre seg bedre mot sluttbruker, både med bruk av tradisjonell markedskommunikasjon, men også ikke minst i digitale kanaler. Det er her slaget om sluttbrukerne vil stå i årene fremover. Vi må vise at vi konkurransedyktige priser i kombinasjon med at vi tilbyr sikker og riktig installasjon.

Ønsker å bidra
Brødrene Dahl ønsker å bidra sterkt i den sammenheng og har en klar strategi om å «leve og dø med rørleggeren». Rørleggeren er vår klart største og viktigste kundegruppe, og vi skal fortsette vår strategi som går ut på å skreddersy tilbudet til disse og sørge for øket konkurransekraft. Dette skal vi feire at vi har gjort i 100 år på det Norske markedet i 2017.

- Menon påpeker i sin situasjonsrapport at VVS-bransjen har et for komplisert prisbilde med bonuser/prissetting, som peker i mange ulike retninger. Hva er Brødrene Dahls kommentar til dette?

- Vi er ikke uenig i dette. Bransjen må forenkle prissettingen spesielt innen de mest konkurranseutsatte produkt kategoriene. Brødrene Dahl har i den forbindelse tatt flere initiativ ved at vi både har devaluert brutto prisene våre samt fjernet bonus på produktkategorier som f. eks. varmepumper. Vi tror det er nødvendig å videreføre dette arbeidet slik at vi fremstår som mer konkurransedyktige.

Fokus på effektivitet
- Under debatten ved VA/VVS møteplass i september uttalte flere aktører at hele verdikjeden har et felles ansvar med å tilpasse seg det nye konkurransebildet i VVS-bransjen. Hvor skal det eventuelt kuttes?

- «Tilpassing» betyr vel ikke nødvendig vis kutting (og vi er usikre på hva man legger i «kutting»). Når det er sagt kan vi selvsagt være enige i at bransjen må fokusere på effektivitet og kostnadskontroll. Her er det store forskjeller når man sammenligner de forskjellige aktørene i bransjen.

-Ta for eksempel totale kostnader i forhold til omsetning – da får man en kostnadsprosent som varierer mye. Leverandørene må også harmonisere prisene sine. Vi ser at det på enkelte produkter er store forskjeller på kjøp i f. eks. Tyskland kontra hva prisene er inn til oss i Norge. Her har andre bransjer kommet mye lenger.

Videre må rørlegger leddet bli flinkere til å ta seg betalt for jobben som gjøres. Det er analyser som viser at mindre enn 20 prosent av tiden som jobbes blir fakturert sluttbruker, og da sier det seg selv at her er det stort potensial, understreker Herman Larssen.

Må bli flinkere
- Er det bare leverandørene og grossistenes ansvar å bidra til å gjøre rørleggerne mer konkurransedyktig?

- Nei, selvsagt må rørleggerleddet også bidra. Som nevnt tidligere må man bli flinkere til å differensiere prisene i forhold til konkurranse utsatt produkter. Samtidig må rørlegger fokusere på prisen for den komplette jobben og ikke bare enkelt produkter. Den lokale rørlegger må også bli flinkere til å markedsføre seg. Både med tradisjonelle virkemidler, inklusive åpningstider og tilgjengelighet, men også å utnytte mulighetene til å selge mer når man først har en jobb hos en forbruker eller utbygger.

- Rørleggerne mener at hvis ikke de som er i det siste leddet i verdikjeden skal kunne legge inn et fornuftig påslag på varene de selger, vil det få store konsekvenser for mange rørleggerbedrifter. Mange rørleggere etterlyser også mer åpenhet i bransjen rundt prissettingen av varene.  Enig?

Ta volum tilbake
- Er dette et innspill og et problem slik du/dere ser det?

- Nei, vi ser ikke på det som et problem, men som en mulighet til å ta volum tilbake fra de nye salgskanalene. Som vi indikert tidligere tror vi at alle ledd må bli flinkere til å differensiere prisene og få frem vår konkurransekraft.

Brødrene Dahls toppsjefer mener at innen enkelte produktkategorier må man akseptere lavere inntjening på, mens andre kanskje kan bli bedre med mer effektivt innkjøp og bredere tilbud. Samtidig må rørleggerne bli flinkere til å ta seg betalt for selve installasjonsjobben. Her gjelder det selvsagt også å fokusere på fagkunnskap, trygghet og kvalitet. Vi som bransje har her et klart fortrinn i forhold til de nye salgskanalene.

- Menon-rapporten tar blant annet for seg spørsmålet om hvilke vekststrategier kan sikre vekst for bransjen som helhet? Forslag?

Brannsikkerhet et eksempel
- Her er finnes det mange muligheter. Først og fremst gjelder det å ta vare på de nye produktområdene som er i ferd med å vokse frem. Et godt eksempel er satsing Brødrene Dahl gjør innen brannsikkerhet. Dette er et vekstområde som vi og våre kunder kan dra nytte av. Nye krav fra myndighetene hjelper oss også, og vi ser at vi kan tilby en komplett løsning av produkter og tjenester som ikke var der tidligere. Et annet område er prefabrikkerte våtroms bokser. Her ser vi at en stor andel av disse boksene vi tilbyr nå blir solgt gjennom våre rørleggerkunder. Dette er et produktområde som tidligere har vokst frem uten at rørleggerleddet i noe særlig grad har vært involvert, sier Roger Lunde og Herman Larssen.

BD ser også andre muligheter som ligger der og som bransjen ikke tar nok tak i. Ta for eksempel myndighetenes krav om å fjerne oljefyrene innen 2020. Det er vel fortsatt 60-80.000 oljefyrer der ute. Her er det et stort potensial i både salg av varmepumper, gulvvarme og andre tilhørende produkter.

- Vi savner mer initiativ fra rørlegger leddet. BD har konseptet klart – både med hensyn til produktpakker og markedsføringsmateriale, påpeker Larssen.

Kan satses mer
I følge BD er ventilasjon et annet område det kan satser mer på. Her kan bransjen ta tak i deler av et produktområde som naturlig hører inn under renovering og bygging av baderom. Videre kan «Sikker vanninstallasjon» være noe bransjen kunne ta tak i. Når vi leser at forsikringsselskapenes utbetalinger i forbindelse med vannskader er oppe i svimlende to milliarder kroner er det nok mye å hente her.

- Generelt sett tror vi at det er viktig at bransjen sammen fokuserer på våre viktigste fordeler overfor sluttbruker. Det gjelder kompetanse, sikker installasjon og kvalitet. Dette i kombinasjon i langt tyngre satsing på det digitale plan kan gi god vekst fremover, mener Roger Lunde og Herman Larssen.

Mange muligheter
- Menon stiller også spørsmålene om hvordan vil fremtidens VA og VVS bransjer se ut, hvilke utfordringer og muligheter finnes? Har dere en oppfatning som kan gi et bilde av dette?

- Det er ingen tvil om at det er flere muligheter enn problemer og utfordringer. Vi snakker imidlertid her om en konservativ og solid bransje som vi tror ikke har behov for noen «revolusjon», men heller en «evolusjon» i forhold til å tilpasse seg endringen rundt oss. Alternative kanaler er kommet for å bli.  Det er bare et spørsmål om hvor mye de skal få lov til å vokse, og når vi som bransje sammen begynner å ta volum tilbake.

Samarbeid et nøkkelord
BD hevder at samarbeid er et nøkkelord og selskapets ledelse tror at bransjen sammen må få frem bransjens konkurransekraft med hensyn til priser, men ikke minst våre klare unike fordeler som går på kompetanse, trygghet og kvalitet ovenfor sluttbruker.

- Brødrene Dahl har tidligere tatt initiativ til å få til et slikt samarbeide (les: «Skikkelig Rørlegger»), og det er kanskje på tide å ta et nytt initiativ. En felles digital satsing kan være en mulighet i den sammenheng. Vi må også bli flinkere til å differensiere priser, øke markedsføringen, fokusere på VVS konsepter og komplette leveranser. Som sagt vi må samarbeid om å få frem våre konkurransefortrinn og ta tak i potensialet, sier Lunde.

Forberedt på morgendagen
- Mener du at bransjen er tilstrekkelig forberedt for å møte morgendagens utfordringer?

- På mange måter ja, for vi har god tilgjengelighet og et bredt spekter av merkevareprodukter, mange utsalgssteder og butikker, og vi har ikke minst kompetansen og fagkunnskapen. Vi har også muligheten til å fremstå som langt mer konkurransedyktige med hensyn til priser, så det er en utfordring vi må ta tak i. I den sammenheng må vi også bli flinkere til å satse mer aggressivt digitalt der vi tror vi i langt større grad vil møte sluttbrukeren fremover, fremholder administrerende direktør, Roger Lunde.

Brødrene Dahl tror derav at konklusjonen må bli at vi må ta tak i mulighetene som ligger i bransjen og faget, øke markedsføringen og digitaliseringen, samt derigjennom få frem vår konkurransekraft med hensyn til både totaltilbud, prissetting og fagkunnskap.

Bransjen må samarbeide bedre om å få dette bedre frem mot sluttkundene.

SINTEF-dokumentasjon inn i NRF Databasen

23. august 2019

SINTEF-dokumentasjon inn i NRF Databasen

Viktig samarbeidsavtale undertegnet

Norske Rørgrossisters Forening eier NRF-databasen, som er en norsk bransjedatabase med vareinformasjon for VVS-produkter. Databasen brukes av grossister, forhandlere og utførende firmaer i bransjen. NRF og SINTEF samarbeider nå om overføring av SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat, europeisk CPR-sertifikat og Europeisk Teknisk Bedømmelse til NRF databasen.

Ahlsell åpner «kjøpesenter» for Bærumsproffen

29. april 2019

Ahlsell åpner «kjøpesenter» for Bærumsproffen

7. mai legger Ahlsell ned sin eksisterende avdeling i Bærum, og åpner dørene til en dobbelt så stor fullsortimentsbutikk i nabobygget.

Innenfor dørene til nye Ahlsell på Rud i Bærum møter kundene 1800m2 fullspekket med installasjonsmateriell, verktøy, arbeidsklær, verneutstyr, med mer. Ved å tilby et bredt produktsortiment for både rørleggeren, elektrikeren og byggmesteren, gjør Ahlsell det enklere å være fagmann.

Ahlsell innfører småordretillegg for økt effektivitet og lavere utslipp

15. mars 2019

Ahlsell innfører småordretillegg for økt effektivitet og lavere utslipp

1. april innfører Ahlsell Norge et frakttillegg på alle ordre under 1000 kroner. Målet er at så få som mulig skal belastes dette.

Når Ahlsell endrer sine leveringsbetingelser fra 1. april, er det først og fremst for å stimulere til økt effektivitet og redusert utslipp og avfall. Ved å legge på en småordretillegg på 250 kroner på alle ordre under tusenlappen, håper grossisten at flere blir flinkere til å samle bestillingene til færre men større leveranser. 

Godt fremgangsrikt nytt år

29. desember 2018

Godt fremgangsrikt nytt år

Nyttårshilsen fra Norske Rørgrossisters Forening

NRF Databasen er stadig mer brukt og er et sentralt verktøy for hele bransjen. Mange store aktører er koblet direkte til NRF Databasen, som er mer innholdsrik enn noensinne.
I 2019 satser vi for fullt på ETIM.
Vi takker for et strålende samarbeid med hele bransjen gjennom 2018 og ser frem mot 2019 med store forventninger.

Med nyttårshilsen fra

Terje Røising
Daglig leder
Norske Rørgrossisters Forening

– Tror på samarbeid og gode allianser

25. november 2018

– Tror på samarbeid og gode allianser

Marianne Wætnes Røiseland ny adm. dir. hos Rørentreprenørene Norge:

I VVSForums velkomestintervju med RørNorges nye adm. dir. Marianne Røiseland trekkes Norske Rørgrossisters Forening frem i positive ordelag: – NRF under ledelse av adm. dir. Terje Røising er en fremoverlent organisasjon som bidrar både med kompetanse, sporbarhet, de viktige NRF-nummerne og fornuftig digitalisering. Grossistene Heidenreich, Onninen, Ahlsell og Brødrene Dahl sørger for svært bra logistikk av rørdeler og utstyr til hele landet. Dette er noe vi setter pris på, forteller Røiseland.

Heidenreich sølvpartner i Ingeborg-nettverket

4. november 2018

Heidenreich sølvpartner i Ingeborg-nettverket

Løfter kvinnelige rollemodeller opp og frem

Eli Heyerdahl Eide, leder i Ingeborg-nettverket er svært glad for at den tradisjonsrike grossisten Heidenreich blir sølvpartner av Ingeborg-nettverket. - Det er som Heidenreich påpeker veldig viktig for bransjen å beholde alle de kvinnene vi har klart å rekruttere, i tillegg til å øke rekrutteringen. - Vi er veldig glad for det fokuset Heidenreich har vist på å gjøre noe med kjønnsbalansen i egen bedrift, blant annet ute på sine hentelager over hele landet. Vi i Ingeborg-nettverket gleder oss til å samarbeide med Heidenreich for økt mangfold i rørbransjen, forteller Eli Heyerdahl Eide.

RSS
12345678910Sist

Visste du at..

. . . det er en sterk sammenheng mellom hvor digitalisert en næring er og hvor produktiv den er. 

Kurskalender

«november 2019»
mationtofr
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
© 2019 Norske Rørgrossisters Forening  |  Betingelser for bruk |  Utviklet av Vivendi as